Kto sme

Milé žienky, nájdete nás v Zdravotnom stredisku Rusovce. Podrobnosti o tom, čo riešime a ako pracujeme nájdete v sekcii cenník.

Mgr. Zuzana Woleková 

Srdečne Ťa zdravím milá žena!
     Moje meno je Zuzana Woleková a som fyzioterapeutka špecializujúca sa na uro-gynekologickú fyzioterapiu. Sprevádzam ženy životným cyklom od prvej menštruácie až po alebo aj za menopauzu. Spolupracujem s nimi na obnove alebo údržbe ich zdravia, ošetrujem, cvičím, radím im, vzdelávam. Viac o tom, ako pracujem nájdeš v sekcii cenník.
     Vyštudovala som fyzioterapiu (magisterské štúdium) na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Získala som špecializáciu v dvojročnom špecializačnom štúdiu zameranom na liečbu vybraných štrukturálnych a funkčných porúch pohybového systému na SZU v Bratislave. Doplnila som si trénerské vzelanie 1.stupňa pre vzpierapnie (fascinuje ma práca trupového valca v tomto športe a aj mimo neho) na FTVŠ v Bratislave. Počas štúdia a po ňom som získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii – Sydney. Som certifikovaná špecialistka fyzioterapie svalov panvového dna, inkontinencie moču a diastazy na Slovensku ale aj v Čechách. Som certifikovaná špecialistka pre liečbu funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, som držiteľkou certifikátu v certifikovanej pracovnej činnosti mobilizačné techniky, absolventka kurzov lymfodrenáže, viscerálnej terapie, DNS, Redcord, Pilates, Ashtanga Yoga, Hormonálna yoga,  Funkčný tréning, fyziotréning a mnohých ďalších. V poslednej dobe moje vedomosti prehĺbil Jöry Pauwels a Inge Schuermans z FICO OSTEOPATHY ACADEMY, ktorým vďačím za osteopatický prístup pri gynekologických dysfunkciách a v tehotenstve. Tiež je mojou inšpiráciou Marika Bajerová z Ostravskej nemocnice, ktorej vďačíme za rozvoj odboru gynekologickej fyzioterapie, či Miša Prokešová, ktorá sa venuje panvovému dnu s pohľadu psychosomatike a uchvacuje svojimi vedomosťami s ktorými nemá problém sa podeliť. Zaujímam sa aj o psychosomatiku spojenú s pôrodom, sexualitou a dysfunkciou panvového dna. Všetko spomínané vzdelanie využívam v mojej práci a prístupe, ktorý je vysoko kauzálny.        Pracovala som ešte počas štúdia s deťmi s DMO, v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave na Onkologickom oddelení, zároveň v ProBios Bratislava, chviľku som sa zastavila aj vo Falck healthcare, vytvorila som svoje vlastné Centrum Aktívnej Fyzioterapie, ktoré som prevádzkovala 3 roky pred nástupom na tretiu materskú dovolenku. Momentálne mám vlastnú prax v Zdravotnom stredisku Rusovce, kde po mojom boku pracujem aj Mgr. Michaela Šarmírová, ktorá sa špecializuje tiež na uro-gynekologickú fyzioterapiu a podológiu.
     Od roku 2014 školým fyzioterapeutov v SR a ČR. V SR sa nám s kolegami z InkoFora podarilo vytvoriť aktreditovaný kurz MZSR pre fyzioterapeutov v problematike dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču pre fyzioterapeutov, kde mám tú česť byť lektorkou. Vediem diplomové práce a som lektorkou kurzov www.zdravoafit.sk. Spolupracujem s portálom www.fitshaker.sk, sexuálna výchova, publikujem v komerčných časopisoch (nie s cieľom marketingu ale osvety!!!) Som autorkou celostného konceptu popôrodnej rehabilitácie POSTNATAL a mama 3 detí (chalanov 12,10,4) :))).

Bude mi cťou s Tebou spolupracovať. 
Mgr. Michaela Šarmírová     Moje meno je Michaela Šarmírová a som fyzioterapeutka, ktorá sa vo svojej praxi okrem iného špecializuje aj na uro-gynekologickú problematiku. Svoje štúdium som sa rozhodla absolvovať v Českej republike, kde som po bakalárskom štúdiu v Brne úspešne absolvovala magisterské štúdium na Lekárskej fakulte Ostravskej univerzity. Ženská fyzioterapia ma zaujala už počas bakalárskeho štúdia natoľko, že som sa rozhodla v rámci svojej bakalárskej práce venovať tehotným ženám a problémom, s ktorými sa najčastejšie stretávajú (viď článok https://www.researchgate.net/publication/324747460_Funkcni_poruchy_pohyboveho_systemu_v_tehotenstvi_Musculoskeletal_system_functional_disorders_in_pregnancy). V téme som pokračovala v rámci magisterskej práce, kde som na skupinke tehotných žien skúmala význam zmien v oblasti chodidla, ku ktorému počas tehotenstva dochádza (viď článok https://www.researchgate.net/publication/338740766_Vliv_fyzioterapeutickych_postupu_na_zatizeni_plosky_a_bolesti_zad_v_tehotenstvi). Práve noha a jej poruchy sú ďalšou oblasťou, ktorej sa vo svojej praxi venujem. Po absolvovaní štúdia v Česku som sa rozhodla vrátiť späť do rodnej Bratislavy, kde som nastúpila do novo otvoreného Fyziocentra Zdravo a Fit. Vďaka kurzom Zuzky Wolekovej, ktorých som sa po návrate zúčastnila, som sa ešte viac nadchla pre prácu so ženami a absolvovala som študijný program sústavného vzdelávania akreditovaný MZSR. Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču, kompletný kurz metódy Ľudmily Mojžíšové venujúce sa Léčbe některých druhů funkční ženské sterility či zahraničný kurz Osteopatického prístupu v gynekologických dysfunkciách a tehotenstve. Okrem gynekologických kurzov som absolvovala aj radu kurzov z ktorých pri práci s klientmi najviac čerpám z mobilizačných techník Mulligen konceptu, diagnosticko-terapeutického konceptu Neurokinetic therapy v ktorom som certifikovaná, kurzu Kinesio tapingu, kurzov pracujúcich na princípoch vývojovej kineziologie ako DNS či Diagnostika a terapie nohy z pohledu vývojové kineziologie. Od roku 2019 vo voľnom čase spolupracujem s aplikáciou BodyFix.io do ktorej tvorím cvičebné programy a edukačné materiály. Vo svojej praxi som sa rozhodla posunúť a aktuálne som Vám k dispozícii v GynFyzio.

Budem sa na Vás tešiť.